fredag 9 mars 2012

Kommunförbundet

Internytt uppger att Kommunförbundet begär 100 miljoner euro av regeringen för att sanera mögelskolor. Med dessa pengar skulle hälften av mögeldrabbade skolor kunna iståndsättas.
Kommunförbundet skulle skjuta till 400 miljoner, således totalt 500 miljoner euro
Allt detta rör sig om skattebetalarnas pengar.

Nu beräknas att ca 1000 skolor i Finland har någon form av mögel- fuktskador.

Det är inte bara skolorna som lider av mögelproblem. Enligt två stora enkäter som Kommunförbundet gjort finns det fukt- mögelskador i 20-25 procent av alla offentliga byggnader i Finland.

Det är fruktansvärt hur politiker och myndigheter låtit byggandet i sin nuvarande form fortskrida, det är nu en katastrof. Våra barn och gamlingar skall vistas i farliga utrymmen.
Trots att detta varit känt sen 1980-talet så har inte myndigheter och politiker gjort någonting för att hejda katastrofen.

I Byggbestämmelserna finns angivet att man inte får utsätta människor för fara. Har någon straffats för att man byggt ett mögelhus?
Staten och byggbranschen har inte uppfyllt sina ålagda krav om säkra byggnader

Staten har för slappa byggbestämmelser och kontroll och politikerna har inte reagerat trots att detta varit känt i snart trettio år.

Det borde ju för länge sedan införts straffsanktioner för den som bygger ett mögelhus. Likaså för ansvariga politiker och byggherrar. Det är ju alldeles klart att byggbranschen slarvar då man på förhand vet att det inte finns några straffsanktioner.

Eftersom byggandet i privat regi inte klarat av sin uppgift så borde byggandet i sin helhet tagas över av samhället.

Nu ser det ut som om vi skattebetalare måste skjuta till pengar för byggbranschens misslyckande. Skattebetalarna är ju helt oskyldiga till misslyckandet.
Varför åläggs inte byggnadsbranschen som byggt husen att deltaga i kostnaderna?
Skall vi ha det så att byggbranschen kan ställa till problemen som vi skattebetalare skall få lida för. Skall inte byggbranschen åläggas ett ansvar i samhället?
Lever vi i ett rövarsamhälle?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar